Deutsch    Svenska

MedlemskapMedlemskap

Gemensam sak

Tät kontakt med branschkollegor underlättar informationsutbytet. Tillsammans engagerar vi oss i vidareutbildning och rådgivning samtidigt som vi inspirerar varandra.

Själv är jag medlem i följande föreningar, såväl fackliga som ideella:

Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke e.V. (VdÜ)

(Föreningen för tyskspråkiga översättare av skön- och facklitteratur)
Hamburg, Tyskland
www.literaturuebersetzer.deLink aus diesem Auftritt hinaus

Som litteraturöversättare sysslar man med prosa, facklitteratur, vetenskapliga texter, serier, teaterpjäser, radiopjäser, filmtexter och andra publika verk.

VdÜ är en fackförening för litterära översättare och företräder medlemmarnas intressen gentemot uppdragsgivarna och deras fackförbund. Denna organisation bildades 1954 och har i dag fler än 1.000 medlemmar.

Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS)

(Sällskapet för det tyska språket)
Wiesbaden, Tyskland
www.gfds.deLink aus diesem Auftritt hinaus

GfdS är ett politiskt oberoende sällskap som har till uppgift att vårda och utforska det tyska språket. Sedan sällskapet grundades 1947 har det tagit sig an uppgiften att fördjupa intresset för det tyska språket bland allmänheten och värna om dess internationella status i ett globalt perspektiv. Sällskapet granskar språkutvecklingen noga och har en rådgivande uppgift när det gäller allmänt språkbruk.

GfdS publicerar med jämna mellanrum ”Wörter des Jahres“ (”Årets ord”). Inom ramen för denna språkliga tillbakablick väljer en jury ut ord som varit karakteristiska för året ifråga.

2002 vann jag en pristävlingLink aus diesem Auftritt hinausarrangerad av GfdS:s tidskrift ”Der Sprachendienst” (”Språktjänsten”). Temat var ”Singular von Eltern” (”Föräldrar i singularis”).

Verein deutsche Sprache e.V. (VDS)

(Föreningen tyska språket)
Dortmund, Tyskland
www.vds-ev.deLink aus diesem Auftritt hinaus

VDS bildades 1997 och har idag drygt 25.000 medlemmar i fler än 95 länder. Det som i huvudsak förenar medlemmarna är med vilken förskräckelse man iakttagit hur det engelska språket alltmer brer ut sig på andra språks bekostnad vilket resulterat i den språkliga avarten som man i Sverige kallar för svengelska och i Tyskland för Denglisch. Avsikten är alltså att försöka stärka det inhemska språket och hålla det så fritt som möjligt från anglicismer.

Sveriges Facköversättarförening (SFÖ)

Båstad, Schweden
www.sfoe.seLink aus diesem Auftritt hinaus

Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) bildades 1990 och är idag Sveriges största översättarorganisation. SFÖ arbetar för god yrkessed och ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan yrkesöversättare. Föreningen tillvaratar facköversättarnas gemensamma ekonomiska och juridiska intressen samt informerar om och påverkar aktivt översättaryrkets och översättningsbranschens utveckling. Genom att vara ett forum för översättare och deras kunder verkar SFÖ för att ytterligare höja anseendet för översättare och för översättandet som yrke och näringsverksamhet.

Språkvårdssamfundet

Uppsala, Schweden
www.nordiska.uu.se/sprakv/Link aus diesem Auftritt hinaus

Språkvårdssamfundet är en förening med syfte att främja svensk språkvård. Den har funnits sedan 1961 och har idag cirka 700 medlemmar.

 

Jag för en ständig dialog med andra översättare och språkmänniskor vilket inte minst mina uppdragsgivare har stor nytta av.

ProZ.com KudoZ

www.proz.comLink aus diesem Auftritt hinaus

KudoZ är ett virtuellt nätverk där ProZ-medlemmar – språkproffs från många olika länder – diskuterar om fackuttryck och översättningsproblem för att gemensamt söka lösningar.

sfoe_debatt

http://groups.yahoo.com/group/sfoe_debatt/Link aus diesem Auftritt hinaus

På Sveriges Facköversättarföreningens mailinglista kan medlemmar inte bara diskutera om vanliga översättningsproblem utan även om frågor som handlar om affärsverksamheten och den därmed sammanhängande juridiken.

u-forum

www.techwriter.de/thema/u-forum.htmLink aus diesem Auftritt hinaus

Denna mailinglista är ett tyskspråkigt diskussionsforum där man bl.a. diskuterar terminologi och källor. Listan omfattar omkring 500 facköversättare och tolkar från hela världen.

u-litfor

www.techwriter.de/thema/u-litfor.htmLink aus diesem Auftritt hinaus

Mailinglistan u-litfor är ett tyskspråkigt forum för litterära översättare. Här finns omkring 270 medlemmar från hela världen som diskuterar fackliga frågor och utbyter information.

pt_

http://groups.yahoo.com/group/pt_/Link aus diesem Auftritt hinaus

Detta forum är en mailinglista för översättare som vill diskutera fackliga frågor och som lägger extra stor vikt vid god yrkesetik.

SwissTranslation

http://groups.yahoo.com/group/SwissTranslation/Link aus diesem Auftritt hinaus

SwissTranslation är ett flerspråkigt forum för språkproffs. I denna mailinglista diskuteras fackliga frågor som rör översättning i och om Schweiz.

Texttreff – Netzwerk wortstarker Frauen

www.texttreff.deLink aus diesem Auftritt hinaus

Texttreff är ett virtuell nätverk för professionella kvinnliga textare, journalister, författare, språkgranskare och översättare. Nätverket bildades 2001 och omfattar numera omkring 500 medlemmar.

På texttreff.de kan företag erbjuda språkliga tjänster och hitta kooperationspartner i databanken.