Deutsch    Svenska

ÖversättningarÖversättningar

Kvalitetssäkrad överföring

Jag kan på ett vederhäftigt sätt överföra dina texter från källspråk till målspråk. Mina professionella översättningar kommer att göra dina texter rättvisa!

Gå även till sidan textarbete för att läsa om tjänsterna korrekturläsning, språkgranskning och författeri.

Ett bra nätverk gör liten större

Själv översätter jag i huvudsak från svenska till mitt modersmål tyska. Men eftersom jag samarbetar med andra erfarna och pålitliga språkmänniskor i ett avancerat nätverk kan mitt företag STILREN även ta hand om översättningar från tyska till svenska, svenska till engelska, engelska till svenska och svenska till franska.

Gärna kan jag även åta mig att koordinera flerspråkiga projekt.

Den perfekta mixen

När det gäller mina översättningar från svenska till tyska handlar det hela tiden om att göra en avvägning mellan att vara bokstavstrogen och förmedla innehållet så begripligt och korrekt som möjligt. Jag ser till att översättningen inte ger sken av att vara en översättning. Den skall snarare likna ett originaldokument skrivet direkt för tyskspråkiga läsare som av en text fordrar att den är korrekt, konsistent, stilsäker, övertygande och begriplig.

Samma stränga regler gäller självfallet även mina samarbetspartner.

Detta kan du lita på

Att leverera i tid är en självklarhet för mig.
Jag har en förkärlek för detaljer och är ytterst noggrann. Jag bearbetar mina översättningar i flera steg och en första korrekturläsning av den layoutade texten ingår alltid i grundpriset. Självfallet dokumenterar och arkiverar jag allt material under en viss överenskommen tid, men på begäran raderar jag även specifika data och dokument från min egen databas. Jag är noga med att kunna hålla en fortlöpande dialog med mina kunder. Om det är något som är oklart och måste förtydligas så hör jag omedelbart av mig. Några missförstånd på vägen får inte förekomma!