Deutsch    Svenska

ProjektProjekt

Stilrena texter för kvalitetsmedvetna

Mina specialiteter

När det gäller översättningar, korrekturläsning och språkgranskning arbetar jag i första hand med följande teman och texttyper (se nedan).

Tveka dock inte att ta kontakt med mig om dina texter handlar om annat än nedanstående. Skulle det beröra något som jag inte är förtrogen med tipsar jag gärna om någon kollega som har just ditt ämne som specialitet.

 • Biologi/natur/miljö
 • Fritid
 • Gastronomi/matlagning
 • Historia
 • Kultur
 • Samhälle/sociologi
 • Turism
 • Korrespondens
 • Facköversättningar
 • Vetenskapliga texter
 • Populärvetenskapliga texter
 • Faktaböcker
 • Skönlitteratur
 • Barn- och ungdomsböcker

Mina projekt

Nedan följer några konkreta exempel på mina arbeten. Kontakta mig för att få ytterligare arbetsprover.

Bok ”Forshedabygden: Kultur, turism, historia”

4 av 54 sidor som PDF-fil [260 KB] på svenska och tyska

Översättning svenska > tyska
Samordning av översättning till engelska
Teman: historia, kultur, natur
Kund: näringslivsförening
2005

Leveransbeskrivning

1 av 2 sidor som PDF-fil på svenska [530 KB] och tyska [14 KB]

Översättning svenska > tyska
Tema: teknik
Kund: tillverkare av typhus
2005

Matsedel

3 sidor som PDF-fil [39 KB] på svenska, tyska, engelska

Översättning svenska > tyska/engelska
Tema: gastronomi
Kund: restaurang
Återkommande uppdrag

Speakertext film

1 av 2 sidor som PDF-fil [13 KB] på svenska och tyska

Översättning svenska > tyska
anpassade till scenernas längd
Teman: fritid, historia, kultur, natur, turism
Kund: filmproducent
2005

Nätplats

Internetpresentation om svensk hästturismLink aus diesem Auftritt hinaus
Översättning svenska > tyska
Teman: fritid, turism
Kund: turistarrangör
2004

Jag har även översatt följande texter för kunden: avtal (se nedan), broschyr

Avtal

1 av 2 sidor som PDF-fil [120 KB] på svenska och tyska

Översättning svenska > tyska
Teman: fritid, turism
Kund: turistarrangör
2004

Informationsskylt

Informationsskyltar om medeltida kyrkor i södra Sverige
1 av 23 skyltar som PDF-fil [2,2 MB] på svenska, tyska

Översättning svenska > tyska
Samordning av översättning till engelska
Teman: historia, konst, kultur, turism
Kund: länsstyrelse resp. arkitektkontor
2004

Informationsskylt

Informationsskyltar i en djurpark med nordiska däggdjur och fåglar
1 av 50 skyltar som PDF-fil [210 KB] på svenska och tyska

Översättning svenska > tyska
Teman: biologi/natur, fritid, turism
Kund: reklambyrå resp. djurpark
2004

Informationsskyltar

Informationsskyltar till vandringsleder genom sydsvenska kulturlandskap
20 skyltar
Skylt 1 som PDF-fil [140 KB] på svenska, tyska
Skylt 2 som PDF-fil [150 KB] på svenska, tyska

Översättning svenska > tyska
Teman: biologi/natur/miljö, fritid, turism
Kund: fastighetsverk resp. skogssällskap
2005

Broschyr

Broschyr om en sydsvensk nationalpark
som PDF-fil [3,2 MB] på svenska och tyska

Översättning svenska > tyska
Teman: biologi/natur/miljö, fritid, historia, kultur, turism
Kund: länsstyrelse resp. skogssällskap
2004

Jag har även översatt följande texter om nationalparken: utställningstexter (65 skyltar) och broschyr om besökscentret

Textslag (teman)

Anbud (ekonomi, teknik)
Avtalsförslag (ekonomi)
Beslut (förvaltning, miljö)
Betalningspåminnelse (ekonomi, handel)
Bipacksedlar, produktresumé (medicin/farmaci)
Bok, bokkapitel (historia, kultur, natur)
Bokföringsanvisningar (handel, förvaltning)
Bokningsanvisningar (handel)
Bokningsavtal (turism)
Brev (ekonomi)
Broschyrer, informationsblad, reklamlappar (biologi/natur/miljö, fritid, gastronomi,
historia, kultur, reklam, teknik, turism)
Bruksanvisning (teknik)
Fakturor (ekonomi, teknik)
Frågeformulär (ekonomi)
Förfrågningsunderlag (handel, teknik)
Guidehäfte museum (fritid, historia, kultur, teknik, turism)
Guidehäfte vandringsled (fritid, natur/miljö, turism)
Informationsskyltar (biologi/natur/miljö, fritid, historia, konst, kultur, turism)
Informationsunderlag vägtrafikolyckor (förvaltning)
Intyg (förvaltning)
Kalendertexter (allmänna texter)
Kartor (fritid, kultur, natur, turism)
Kundtidningar (reklam, teknik)
Leveransbeskrivningar (teknik)
Matsedlar (gastronomi)
Pressmeddelande (ekonomi, handel, reklam)
Protokoll (teknik)
Reklamtexter (fritid, handel, teknik, turism)
Skadeanmälan (försäkringsväsen)
Speakertexter (fritid, historia, kultur, natur, turism)
Undertexter filmad intervju (psykologi)
Utställningstexter (biologi/natur/miljö, fritid, historia, kultur, turism)
Nätsidor (allmänna texter, ekonomi, fritid, kultur, natur/miljö, reklam, teknik, turism)
Zoo-guide (biologi/natur/miljö, fritid, turism)

Mina kunder

Jag har arbetat

 • för andra frilansande översättare
 • för översättningsbyråer
 • för utställningsmakare
 • för museer
 • för turistbyråer och turistarrangörer
 • för institutioner inom natur- och skogsvård
 • för hotell och restauranger
 • för näringsidkare
 • för tryckerier
 • för reklambyråer
 • för filmproducenter
 • åt försäkringssällskap
 • för statliga institutioner

Gärna lämnar jag referenser på begäran.

Kanske kommer du också snart att tillhöra skaran av nöjda STILREN-kunder?