Deutsch    Svenska

ProjektProjekt

Stilrena texter för kvalitetsmedvetna

Mina specialiteter

När det gäller översättningar, korrekturläsning och språkgranskning arbetar jag i första hand med följande teman och texttyper (se nedan).

Tveka dock inte att ta kontakt med mig om dina texter handlar om annat än nedanstående. Skulle det beröra något som jag inte är förtrogen med försöker jag att tipsa om någon kollega som har just ditt ämne som specialitet.

 • Biologi/natur/miljö
 • Design/inredning
 • Fritid
 • Historia
 • Kultur
 • Mat & dryck/gästfrihet
 • Samhälle/sociologi
 • Turism
 • Allmänna texter
 • Korrespondens
 • Facköversättningar
 • Vetenskapliga texter
 • Populärvetenskapliga texter
 • Faktaböcker
 • Barn- och ungdomsböcker

Mina projekt

Nedan följer några konkreta exempel på mina arbeten. Kontakta mig för att få ytterligare arbetsprover.

Tidskriftsartikel

Artikel ur magasinet ”25mal fantastisch wohnen” på svenska [540 KB] och tyska [550 KB]
1 av 25 artiklar per nummer
Översättning svenska > tyska
Tema: design/inredning
Kund: förlag
2009

Artikel

Faktablad på svenska [2,7 MB] och tyska [2,7 MB]
Översättning svenska > tyska
Tema: samhälle
Kund: Sveriges officiella webbplats
2009

Karta

Sverigekarta för barn på svenska [350 KB] och tyska [350 KB]
Översättning svenska > tyska
Teman: geografi, barn
Kund: Sveriges officiella webbplats
2009

Bok „Hämnd. Och att avstå från att ge igen“

(Tomas Böhm, Suzanne Kaplan)
http://psychosozial.juni.com/psychosozial/details.php?p_id=830Link aus diesem Auftritt hinaus
http://www.libreka.de/bookviewer/9783898068307/firstsectionLink aus diesem Auftritt hinaus
Översättning svenska > tyska
Tema: samhälle/sociologi/psykologi
Kund: förlag
2009

Bok ”Bästa boken om mig – inte så lite kaxig”

Omslag som PDF-fil på svenska [240 KB] och tyska [670 KB]
2 von 50 Seiten als PDF-Datei in svenska [260 KB] och tyska [1,2 MB]
Se även denna internetpresentationLink aus diesem Auftritt hinaus
Översättning svenska > tyska
Kund: designer/illustratör
2007

Näringslivsinformation

som PDF-fil [1,3 MB] på svenska och tyska

Översättning svenska > tyska
Samordning av översättning till engelska
Teman: ekonomi, marketing
Kund: reklambyrå
2006

Bok ”Forshedabygden: Kultur, turism, historia”

4 av 54 sidor som PDF-fil [260 KB] på svenska och tyska

Översättning svenska > tyska
Samordning av översättning till engelska
Teman: historia, kultur, natur
Kund: näringslivsförening
2005

Informationsskyltar

Informationsskyltar till vandringsleder genom sydsvenska kulturlandskap
20 skyltar
Skylt 1 som PDF-fil [140 KB] på svenska, tyska
Skylt 2 som PDF-fil [150 KB] på svenska, tyska

Översättning svenska > tyska
Teman: biologi/natur/miljö, fritid, turism
Kund: fastighetsverk resp. skogssällskap
2005

Speakertext film

1 av 2 sidor som PDF-fil [13 KB] på svenska och tyska

Översättning svenska > tyska
anpassade till scenernas längd
Teman: fritid, historia, kultur, natur, turism
Kund: filmproducent
2005

Informationsskylt

Informationsskyltar om medeltida kyrkor i södra Sverige
1 av 23 skyltar som PDF-fil [2,2 MB] på svenska, tyska

Översättning svenska > tyska
Samordning av översättning till engelska
Teman: historia, konst, kultur, turism
Kund: länsstyrelse resp. arkitektkontor
2004

Broschyr

Broschyr om en sydsvensk nationalpark
som PDF-fil [1 MB] på svenska och tyska

Översättning svenska > tyska
Teman: biologi/natur/miljö, fritid, historia, kultur, turism
Kund: länsstyrelse resp. skogssällskap
2004

Textslag (teman)

Anbud (ekonomi, teknik)
Anmälan (förvaltning)
Annonser (reklam)
Artiklar/webbtexter (barn, biologi/natur/miljö, design, ekonomi, film, fritid, geografi, idrott, historia, konsthantverk, kultur, litteratur, marketing/reklam, mat & dryck/gästfrihet, mode, musik, politik, psykologi, samhälle, språk, teknik, turism)
Avtalsförslag (ekonomi)
Beslut (förvaltning, miljö)
Betalningspåminnelser (ekonomi, handel)
Bipacksedlar, produktresuméer (medicin/farmaci)
Böcker/bokkapitel (barn, fritid, historia, kultur, natur, psykologi, språk)
Bokföringsanvisningar (handel, förvaltning)
Bokningsanvisningar (handel)
Bokningsavtal (turism)
Brev (ekonomi)
Broschyrer, informationsblad, reklamlappar (biologi/natur/miljö, fritid, historia, kultur, marketing/reklam, mat & dryck/gästfrihet, teknik, turism)
Bruksanvisningar (teknik)
Fakturor (ekonomi, handel, teknik)
Frågeformulär (ekonomi)
Förfrågningsunderlag (handel, teknik)
Guidehäften/utställningstexter (biologi/natur/miljö, fritid, historia, kultur, samhälle, teknik, turism)
Informationsskyltar (biologi/natur/miljö, fritid, historia, konst, kultur, samhälle, turism)
Informationsunderlag vägtrafikolyckor (förvaltning)
Ingredienslistor (livsmedel)
Intyg (förvaltning)
Kalender (fritid)
Kartor (fritid, kultur, natur, turism)
Kundtidningar (marketing/reklam, teknik)
Leveransbeskrivningar (teknik)
Matsedlar (mat & dryck/gästfrihet)
Pressmeddelanden (design, ekonomi, handel, kultur, marketing/reklam, teknik)
Produktinformation (fritid, handel, förvaltning, teknik)
Protokoll (teknik)
Reklamtexter (fritid, handel, teknik, turism)
Skadeanmälan (försäkringsväsen)
Speakertexter (fritid, historia, kultur, natur, turism)
Språkanalyser (språk)
Undertexter filmad intervju (psykologi)
Årsredovisningar (ekonomi, förvaltning)

Mina kunder

Jag har arbetat

 • för andra frilansande översättare
 • för översättningsbyråer
 • för utställningsmakare
 • för museer
 • för turistbyråer och turistarrangörer
 • för institutioner inom natur- och skogsvård
 • för hotell och restauranger
 • för näringsidkare
 • för förlag
 • för tryckerier
 • för reklambyråer
 • för filmproducenter
 • åt försäkringssällskap
 • för statliga institutioner.

Jag nämner gärna referenspersoner om så önskas.

Kanske kommer du också snart att tillhöra skaran av nöjda STILREN-kunder?