Deutsch    Svenska

TextarbeteTextarbete: Korrekturläsning och Språkgranskning

Får det lov att vara lite krydda?

Jag åtar mig inte bara översättningar utan jobbar även med korrekturläsning, språkgranskning och författande av tyska texter.

Korrekturläsning – din text hamnar under ett förstoringsglas

När jag korrekturläser kollar jag att textmassan är korrekt när det gäller grammatik, rättstavning, interpunktion, sats och avstavning.

Jag arbetar direkt på skärmen eller – om du föredrar – enligt vedertagna Duden-korrekturregler med rödpenna på papper.

Språkgranskning – din text hamnar under ett mikroskop

När jag språkgranskar tittar jag på mer än grammatik, rättstavning, interpunktion, sats och avstavning. Då jobbar jag också med själva innehållet, den språkliga stilen och den övergripande kompositionen. Då gäller det att även optimera den inneboende logiken och läsbarheten, en sorts avancerad retorik i skriftlig tappning! Jag har hela tiden målgruppen i fokus och anpassar språket efter den. Det är något som mottagarna uppskattar – och som ger dina texter extra stor genomslagskraft.

Författeri och spökskrivning – inte lika övernaturligt som det låter

I detta fall putsar jag inte på din text utan författar den åt dig. Du får en logiskt uppbyggd och välformulerad tysk skrift som säger precis det du vill säga till målgruppen du vill säga det till.


Med hjälp av mina kvalifikationer och arbetsredskap kan jag alltid förse mina kvalitetsmedvetna kunder med korrekta, konsekventa, stilsäkra, övertygande och begripliga tyska texter.