Deutsch    Svenska

TextarbeteTextarbete: Korrekturläsning och Språkgranskning

Får det lov att vara lite krydda?

Jag åtar mig inte bara översättningar utan jobbar även med korrekturläsning, språkgranskning och författande av tyska texter.

Skall jag ”bara” korrekturläsa din text eller vill du även att jag härvidlag skall jobba som språkgranskare?
Varje text är ju unik, varje upphovsman har sina speciella krav, ingen målgrupp är den andra lik. Därför kommer jag gärna med förslag i vilken mån jag tycker att textmaterialet borde bearbetas och skräddarsys för ändamålet ifråga.

Med hjälp av mina kvalifikationer och arbetsredskap kommer jag att alltid kunna förse mina kunder med korrekta, logiska, stilsäkra, övertygande och begripliga tyska texter.

Jag kan arbeta med din text direkt på skärmen om du inte föredrar det gammaldags viset där korrekturläsning sker med rödpenna på papper enligt vedertagna Duden-regler.

Korrekturläsning – din text hamnar under ett förstoringsglas

När jag korrekturläser kollar jag att textmassan är korrekt när det gäller grammatik, rättstavning, interpunktion och avstavning. Du bestämmer själv om jag skall arbeta enligt de gamla eller nya rättskrivningsreglerna.

På begäran bearbetar jag även texter enligt schweizertysk tradition. Och har du en äldre text som skall passa de nya rättstavningsreglerna är detta inte heller några problem.

Språkgranskning – då hamnar din text under ett mikroskop

När jag jobbar som språkgranskare tittar jag på mer än grammatik, rättstavning, interpunktion och avstavning för då jobbar jag även med själva innehållet, den språkliga stilen och den övergripande kompositionen. Då gäller det att även optimera den inneboende logiken och läsbarheten, en sorts avancerad retorik i skriftlig tappning!

Jag har hela tiden den tänkta målgruppen i fokus och anpassar språket efter den. Det är något som mottagarna uppskattar och som ger dina texter extra stor genomslagskraft.

Författeri och spökskrivning – inte lika övernaturligt som det låter

I detta fall putsar jag inte på dina texter utan skriver dem åt dig. Det enda jag behöver är en sammanfattning eller en lista med stickord som antyder vad det hela skall handla om. Då återkommer jag med ett logiskt uppbyggt och perfekt formulerat stycke text som säger precis det du vill säga till målgruppen du vill säga det till.

Det är med stor glädje som jag ställer min inkänningsförmåga och min formuleringskonst till ditt förfogande!