Deutsch    Svenska

VillkorVillkor

Unik vara har unikt pris

Jag kan försäkra att mina språktjänster alltid kommer att vara prisvärda. Dock är det omöjligt att här nämna några fasta priser eftersom alla jobb är unika. För att förhållandet mellan nedlagd arbetstid och pris skall förbli rimligt lämnar jag alltid ett pris för varje specifikt jobb.

När det gäller översättningar beror priset till stor del på hur stor textmassan är, men även på textens karaktär.

När det handlar om korrekturläsning, språkgranskning och författeri tar jag vanligtvis betalt per timma.

För vissa (större) uppdrag kan jag lämna offert på fast pris.

Skicka gärna din text och berätta vad du vill att jag skall göra med den. Då återkommer jag med en specificerad offert som självfallet är gratis.

Här kan du ladda ner mina affärsvillkor:

Allmänna affärsvillkor som PDF-fil