Översättningar
Övertygande återgivning

Personligt bearbetat

Jag översätter till mitt modersmål tyska som jag älskar och vårdar lite extra. I huvudsak översätter jag från svenska. Men jag har även mångårig erfarenhet av att överföra engelska texter.

I första hand väljer jag att jobba med områden och texttyper som passar mig särskilt bra.

Jag nätverkar med andra erfarna och skickliga språkmänniskor. Därför kan du också anförtro mitt företag att koordinera flerspråkiga projekt. Och även då lita på den snabba, direkta kommunikationen samt på den personliga kontinuiteten du är van vid hos STILREN.

Balanserat

Jag skapar mina översättningar genom att noggrant avväga mellan bokstavstrogenhet och stil. Ditt budskap överförs så att du anslår precis rätt ton även hos de tyskspråkiga läsarna.

STILRENs översättningar tar tillvara det tyska språkets stilistiska och terminologiska konventioner. Resultatet är texter som är korrekta, konsekventa, stilsäkra, övertygande och begripliga. Dessutom ser jag till att de inte verkar vara översatta.

Översättningsarbete är utvecklingsarbete

Så här arbetar jag fram mina översättningar:

  1. Förberedelse: Läsning och analys av texten; utvärdering av kraven
  2. Preliminär översättning
  3. Research gällande fackord samt synonymer; om så behövs samråd med kunden
  4. Korrektur: Kontroll mot källtexten; rättelse av eventuella missuppfattningar; omformuleringar; första granskning gällande grammatik, rättstavning, skiljetecken och satsbyggnad
  5. Finslipning och polering: Optimering av översättningen när det gäller stil, begriplighet, verkan och samstämmighet, om möjligt efter en viss tid; uppläsning av texten med hjälp av en särskild mjukvara; ytterligare läsning på papper samt ny granskning gällande grammatik, ortografi, interpunktion och satsbyggnad

Dessutom jobbar jag ofta i enlighet med principen om fyra ögon och får mina översättningar granskade av en annan språkexpert.

Vill du se några resultat av min skapandeprocess? Välkommen att klicka dig till mina referenser!