Arbetsredskap
Resurser för stilrena texter

För att stilla min ordhunger och släcka min kunskapstörst underhåller jag ett omfattande referensbibliotek.

Jag jobbar självfallet också med elektroniska resurser och hämtar med träffsäkerhet relevant material via Internet.

Jag förfinar ständigt mina kunskaper och arbetsredskap. Inför varje uppdrag skaffar jag mig så mycket referensmaterial som möjligt.

Jag nätverkar och underhåller många andra kontakter. Dessa resurser visar sig ofta vara bättre och mer effektiva än all materiell utrustning.