Textarbeten
Så mycket bättre

Korrekturläsning – din text under ett förstoringsglas

När jag korrekturläser kollar jag att din text är korrekt beträffande grammatik, rättstavning, interpunktion, satsbyggnad och avstavning.

Jag arbetar direkt i filen eller enligt vedertagna Duden-korrekturregler med rödpenna på papper.

Språkgranskning – din text under ett mikroskop

En språkgranskning är mer omfattande än en korrekturläsning. Med den hjälper jag dig att förhöja din text.

När jag språkgranskar jobbar jag även med själva innehållet, den språkliga stilen och den terminologiska konsekvensen. En språkgranskning omfattar dessutom optimering av den inneboende logiken samt textens komposition och läsbarhet.

Jag har hela tiden målgruppen i fokus och anpassar språket efter denna. Det är något som mottagarna uppskattar – och som ger dina texter extra stor genomslagskraft.

Författeri – din text ur mitt tangentbord

I detta fall putsar jag inte på din skrivelse utan författar den åt dig. Du briefar mig och får sedan en logiskt uppbyggd och välformulerad tysk text som säger exakt det du vill säga till den målgrupp du vill nå.

 

Även när det gäller korrekturläsning, språkgranskning och författeri ägnar jag mig i första hand åt teman och texttyper som passar mig särskilt bra.