Medlemskap
Gemensam sak

Jag är medlem i följande professionella föreningar och intresseorganisationer:

 • Sveriges Facköversättarförening (SFÖ)
  www.sfoe.se
 • Översättarcentrum (ÖC)
  www.oversattarcentrum.se
 • Verband deutschsprachiger Übersetzer lit. und wiss. Werke e. V. (VdÜ)
  (Föreningen för tyskspråkiga översättare av skön- och facklitteratur)
  www.literaturuebersetzer.de
 • Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) (Sällskapet för det tyska språket)
  www.gfds.de

Dessa medlemskap och kontakter gynnar särskilt mina kunder.